budgetcoaching

Budgetcoaching:
Door verschillende omstandigheden kan het voorkomen dat u het overzicht van uw inkomsten en uitgaven bent kwijt geraakt. Vaak is de balans zoek en zijn er al schulden ontstaan maar het kan ook zo zijn dat u geen enkele affiniteit heeft met financiën of het simpelweg te druk heeft om zich ermee bezig te houden. Het is dan ook een misvatting dat enkel mensen met een lager inkomen te maken krijgen met financiële problemen! Ook veranderingen in de leefsituatie (werkeloosheid, ziekte, scheiding of een overlijden) kunnen ervoor zorg dragen dat de financiële situatie onder druk komt te staan. Door het tijdig inschakelen van een budgetcoach kan veel leed worden voorkomen.

 

HBenT kan u helpen de financiële situatie te inventariseren door het in kaart brengen van de inkomsten, uitgaven, vaste lasten en mogelijke betalingsachterstanden en/of schulden. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie. Het doel is te komen tot een situatie waarbij u door de aangeleerde budgetvaardigheden en gedragspatronen zelfstandig zorg kan dragen voor een gezonde balans tussen uw inkomsten en uitgaven.